Zdroj: AISLP Výběr léku

CAPRELSA 100 mg por. tbl. flm.
CAPRELSA 300 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Léčba agresivního a symptomatického medulárního karcinomu štítné žlázy (MTC) u pacientů s neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním.

0168991POR TBL FLM 30X100MGRp.
0168992POR TBL FLM 30X300MGRp.