Zdroj: AISLP Výběr léku

KOMBOGLYZE 2.5 mg/850 mg por. tbl. flm.
KOMBOGLYZE 2.5 mg/1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko.

Perorální antidiabetikum, kombinace.

Spolu s dietními a režimovými opatřeními ke kontrole glykemie u dospělých od 18 let s diabetes mellitus 2. typu, kteří nejsou adekvátně kompenzováni maximální tolerovanou dávkou samotného metforminu nebo u pacientů, kteří jsou již léčeni kombinací saxagliptin a metformin ve formě monokomponentních přípravků. V trojkombinační léčbě v kombinaci s inzulinem, pokud samotný inzulin a metformin neposkytují adekvátní kontrolu glykemie; v kombinaci s derivátem sulfonylurey, pokud maximální tolerovaná dávka metforminu a derivátu sulfonylurey neposkytuje adekvátní kontrolu glykemie.
Výčet balení

0168883POR TBL FLM 28Rp.
0168884POR TBL FLM 56Rp.
0168885POR TBL FLM 60Rp.1 327.00
0168886POR TBL FLM 112(2X56)Rp.
0168887POR TBL FLM 196(7X28)Rp.
0168888POR TBL FLM 60X1Rp.
0168889POR TBL FLM 28Rp.
0168890POR TBL FLM 56Rp.
0168891POR TBL FLM 60Rp.1 343.53
0168892POR TBL FLM 112(2X56)Rp.
0168893POR TBL FLM 196(7X28)Rp.
0168894POR TBL FLM 60X1Rp.
0193530POR TBL FLM 14Rp.
0193531POR TBL FLM 14Rp.