Zdroj: AISLP Výběr léku

EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Gilead Sciences International Ltd., Abington, Cambridge, Velká Británie.

Antivirotikum.

Léčba dospělých infikovaných HIV1 bez známých mutací spojených s rezistencí na NNRTI, tenofovir nebo emtricitabin a s virovou náloží <=100 tis. HIV1 RNA kopií/ml.

0168831POR TBL FLM 30Rp.19 428.73
0168832POR TBL FLM 90(3X30)Rp.