Zdroj: AISLP Výběr léku

EDURANT 25 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Janssen Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Antivirotikum, nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy.

Léčba infekce virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV1) u antiretrovirotiky dosud neléčených dospělých pacientů s virovou náloží <= 100 tis. HIV1 RNA kopií/ml v kombinaci s jinými antiretrovirovými léčivými přípravky.

0168730POR TBL FLM 30X25MGRp.6 070.84