Zdroj: AISLP Výběr léku

VYNDAQEL 20 mg por. cps. mol.
měkké tobolky

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Léčivo nervového systému.

Léčba amyloidózy s defektem transthyretinu u dospělých pacientů se symptomatickou polyneuropatií 1. stupně za účelem oddálení neurologického postižení.

0168728POR CPS MOL 30X20MGRp.