Zdroj: AISLP Výběr léku

XGEVA 120 mg inj. sol.
injekční roztok

Amgen Europe B.V., Breda, Nizozemí.

Léčivo k terapii nemocí kostí.

Prevence kostních příhod (skeletal related events, SRE) (patologické fraktury, míšní komprese, stavy vyžadující radiační léčbu kostí či kostní operaci) u dospělých s metastázami solidních nádorů do kostí. Léčba velkobuněčného kostního nádoru, který je neresekabilní nebo kde chirurgická resekce povede pravděpodobně k závažné morbiditě, u dospělých a dospívajících s vyvinutým skeletem.
Výčet balení

0168721INJ SOL 1X1.7ML/120MGRp.6 711.62
0168722INJ SOL 4X1.7ML/120MGRp.
0193319INJ SOL 3X1.7ML/120MGRp.