Zdroj: AISLP Výběr léku

MATEVER 100 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Pharmathen S.A., Pallini, Attikis, Řecko.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých a dětí od 4 let; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií. Intravenózní podání je alternativou pro pacienty, u kterých není dočasně možné perorální užívání.

0168687INF CNC SOL 10X5ML/500MGRp.

MATEVER 250 mg por. tbl. flm.
MATEVER 500 mg por. tbl. flm.
MATEVER 750 mg por. tbl. flm.
MATEVER 1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Pharmathen S.A., Pallini, Attikis, Řecko.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0168658POR TBL FLM 20X250MGRp.
0168659POR TBL FLM 30X250MGRp.
0168660POR TBL FLM 50X250MGRp.292.74
0168661POR TBL FLM 60X250MGRp.
0168662POR TBL FLM 100X250MGRp.
0168663POR TBL FLM 200(2X100)X250MGRp.
0168664POR TBL FLM 10X500MGRp.
0168665POR TBL FLM 20X500MGRp.
0168666POR TBL FLM 30X500MGRp.
0168667POR TBL FLM 50X500MGRp.585.46
0168668POR TBL FLM 60X500MGRp.
0168669POR TBL FLM 100X500MGRp.1 170.93
0168670POR TBL FLM 120X500MGRp.
0168671POR TBL FLM 200(2X100)X500MGRp.
0168672POR TBL FLM 20X750MGRp.
0168673POR TBL FLM 30X750MGRp.
0168674POR TBL FLM 50X750MGRp.
0168675POR TBL FLM 60X750MGRp.
0168676POR TBL FLM 80X750MGRp.
0168677POR TBL FLM 100X750MGRp.
0168678POR TBL FLM 120X750MGRp.
0168679POR TBL FLM 200(2X100)X750MGRp.
0168680POR TBL FLM 10X1000MGRp.
0168681POR TBL FLM 20X1000MGRp.
0168682POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0168683POR TBL FLM 50X1000MGRp.1 170.93
0168684POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0168685POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0168686POR TBL FLM 200(2X100)X1000MGRp.