Zdroj: AISLP Výběr léku

MYCLAUSEN 250 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Herbert J. Passauer GmbH und Co.KG, Berlin, SRN.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů po alogenní transplantaci ledviny, srdce nebo jater.

0168656POR CPS DUR 100X250MGRp.
0168657POR CPS DUR 300X250MGRp.

MYCLAUSEN 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Herbert J. Passauer GmbH und Co.KG, Berlin, SRN.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů po alogenní transplantaci ledviny, srdce nebo jater.

0167865POR TBL FLM 50X500MGRp.
0167866POR TBL FLM 150X500MGRp.