Zdroj: AISLP Výběr léku

DEXDOR 100 mikrogramů/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Orion Corporation, Espoo, Finsko.

Sedativum, hypnotikum.

Sedace dospělých pacientů na jednotkách intenzivní péče v případech, kdy požadovaná úroveň sedace není hlubší než úroveň, při které je pacient probuditelný verbální stimulací (úroveň sedace odpovídající hodnotě na stupnici RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale) 0 až -3).
Výčet balení

0168650INF CNC SOL 5X2MLRp.
0168651INF CNC SOL 25X2MLRp.
0168652INF CNC SOL 4X4MLRp.
0168653INF CNC SOL 4X4MLRp.
0168654INF CNC SOL 4X10MLRp.
0168655INF CNC SOL 4X10MLRp.
0194767INF CNC SOL 5X2MLRp.