Zdroj: AISLP Výběr léku

LEVETIRACETAM ACCORD 250 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM ACCORD 500 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM ACCORD 750 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM ACCORD 1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0168622POR TBL FLM 10X250MGRp.
0168623POR TBL FLM 20X250MGRp.
0168624POR TBL FLM 30X250MGRp.
0168625POR TBL FLM 50X250MGRp.292.74
0168626POR TBL FLM 60X250MGRp.
0168627POR TBL FLM 100X250MGRp.
0168628POR TBL FLM 200X250MGRp.
0168629POR TBL FLM 10X500MGRp.
0168630POR TBL FLM 20X500MGRp.
0168631POR TBL FLM 30X500MGRp.
0168632POR TBL FLM 50X500MGRp.585.46
0168633POR TBL FLM 60X500MGRp.
0168634POR TBL FLM 100X500MGRp.1 170.93
0168635POR TBL FLM 200X500MGRp.
0168636POR TBL FLM 10X750MGRp.
0168637POR TBL FLM 20X750MGRp.
0168638POR TBL FLM 30X750MGRp.
0168639POR TBL FLM 50X750MGRp.878.20
0168640POR TBL FLM 60X750MGRp.
0168641POR TBL FLM 100X750MGRp.
0168642POR TBL FLM 200X750MGRp.
0168643POR TBL FLM 10X1000MGRp.
0168644POR TBL FLM 20X1000MGRp.
0168645POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0168646POR TBL FLM 50X1000MGRp.1 170.93
0168647POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0168648POR TBL FLM 100X1000MGRp.2 341.86
0168649POR TBL FLM 200X1000MGRp.
0193532POR TBL FLM 30X1X250MGRp.
0193533POR TBL FLM 60X1X250MGRp.
0193534POR TBL FLM 100X1X250MGRp.
0193535POR TBL FLM 30X1X500MGRp.
0193536POR TBL FLM 60X1X500MGRp.
0193537POR TBL FLM 100X1X500MGRp.
0193538POR TBL FLM 30X1X750MGRp.
0193539POR TBL FLM 60X1X750MGRp.
0193540POR TBL FLM 100X1X750MGRp.
0193541POR TBL FLM 30X1X1000MGRp.
0193542POR TBL FLM 60XX11000MGRp.
0193543POR TBL FLM 100X1X1000MGRp.

LEVETIRACETAM ACTAVIS GROUP 100 mg/ml por. sol.
perorální roztok

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0168854POR SOL 300ML+10ML STRp.
0168855POR SOL 300ML+3MLST+ADAPTRp.
0168856POR SOL 300ML+1ML ST+ADAPTRp.

LEVETIRACETAM ACTAVIS 250 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM ACTAVIS 500 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM ACTAVIS 750 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM ACTAVIS 1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0168582POR TBL FLM 20X250MGRp.
0168583POR TBL FLM 30X250MGRp.
0168584POR TBL FLM 50X250MGRp.292.74
0168585POR TBL FLM 60X250MGRp.
0168586POR TBL FLM 100X250MGRp.
0168587POR TBL FLM 120X250MGRp.
0168588POR TBL FLM 200X250MGRp.
0168589POR TBL FLM 30X250MGRp.
0168590POR TBL FLM 100X250MGRp.
0168591POR TBL FLM 200X250MGRp.
0168592POR TBL FLM 20X500MGRp.
0168593POR TBL FLM 30X500MGRp.
0168594POR TBL FLM 50X500MGRp.585.46
0168595POR TBL FLM 60X500MGRp.
0168596POR TBL FLM 100X500MGRp.1 170.93
0168597POR TBL FLM 120X500MGRp.
0168598POR TBL FLM 200X500MGRp.
0168599POR TBL FLM 30X500MGRp.
0168600POR TBL FLM 100X500MGRp.1 170.93
0168601POR TBL FLM 200X500MGRp.
0168602POR TBL FLM 20X750MGRp.
0168603POR TBL FLM 30X750MGRp.
0168604POR TBL FLM 50X750MGRp.
0168605POR TBL FLM 60X750MGRp.
0168606POR TBL FLM 100X750MGRp.
0168607POR TBL FLM 120X750MGRp.
0168608POR TBL FLM 200X750MGRp.
0168609POR TBL FLM 30X750MGRp.
0168610POR TBL FLM 100X750MGRp.
0168611POR TBL FLM 200X750MGRp.
0168612POR TBL FLM 20X1000MGRp.
0168613POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0168614POR TBL FLM 50X1000MGRp.1 170.93
0168615POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0168616POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0168617POR TBL FLM 120X1000MGRp.
0168618POR TBL FLM 200X1000MGRp.
0168619POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0168620POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0168621POR TBL FLM 200X1000MGRp.
0194786POR TBL FLM 60X1X250MGRp.
0194787POR TBL FLM 60X1X500MGRp.
0194788POR TBL FLM 60X1X1000MGRp.

LEVETIRACETAM BRISTOL LAB 250 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM BRISTOL LAB 500 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM BRISTOL LAB 750 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM BRISTOL LAB 1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Bristol Laboratories Ltd., Berkhamsted, Hertfordshire, Velká Británie.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0177120POR TBL FLM 10X250MG IRp.
0177121POR TBL FLM 10X250MG IIRp.
0177122POR TBL FLM 20X250MG IIRp.
0177123POR TBL FLM 20X250MG IRp.
0177124POR TBL FLM 30X250MG IRp.
0177125POR TBL FLM 30X250MG IIRp.
0177126POR TBL FLM 50X250MG IIRp.
0177127POR TBL FLM 50X250MG IRp.
0177128POR TBL FLM 60X250MG IRp.
0177129POR TBL FLM 60X250MG IIRp.
0177130POR TBL FLM 100X250MG IIRp.
0177131POR TBL FLM 100X250MG IRp.
0177132POR TBL FLM 200X250MG IRp.
0177133POR TBL FLM 200X250MG IIRp.
0177134POR TBL FLM 10X500MG IRp.
0177135POR TBL FLM 10X500MG IIRp.
0177136POR TBL FLM 20X500MG IIRp.
0177137POR TBL FLM 20X500MG IRp.
0177138POR TBL FLM 30X500MG IRp.
0177139POR TBL FLM 30X500MG IIRp.
0177140POR TBL FLM 50X500MG IIRp.
0177141POR TBL FLM 50X500MG IRp.
0177142POR TBL FLM 60X500MG IRp.
0177143POR TBL FLM 60X500MG IIRp.
0177144POR TBL FLM 100X500MG IIRp.
0177145POR TBL FLM 100X500MG IRp.
0177146POR TBL FLM 200X500MG IRp.
0177147POR TBL FLM 200X500MG IIRp.
0177148POR TBL FLM 10X750MG IRp.
0177149POR TBL FLM 10X750MG IIRp.
0177150POR TBL FLM 20X750MG IIRp.
0177151POR TBL FLM 20X750MG IRp.
0177152POR TBL FLM 30X750MG IRp.
0177153POR TBL FLM 30X750MG IIRp.
0177154POR TBL FLM 50X750MG IIRp.
0177155POR TBL FLM 50X750MG IRp.
0177156POR TBL FLM 60X750MG IRp.
0177157POR TBL FLM 60X750MG IIRp.
0177158POR TBL FLM 100X750MG IIRp.
0177159POR TBL FLM 100X750MG IRp.
0177160POR TBL FLM 200X750MG IRp.
0177161POR TBL FLM 200X750MG IIRp.
0177162POR TBL FLM 10X1000MG IRp.
0177163POR TBL FLM 10X1000MG IIRp.
0177164POR TBL FLM 20X1000MG IIRp.
0177165POR TBL FLM 20X1000MG IRp.
0177166POR TBL FLM 30X1000MG IRp.
0177167POR TBL FLM 30X1000MG IIRp.
0177168POR TBL FLM 50X1000MG IIRp.
0177169POR TBL FLM 50X1000MG IRp.
0177170POR TBL FLM 60X1000MG IRp.
0177171POR TBL FLM 60X1000MG IIRp.
0177172POR TBL FLM 100X1000MG IIRp.
0177173POR TBL FLM 100X1000MG IRp.
0177174POR TBL FLM 200X1000MG IRp.
0177175POR TBL FLM 200X1000MG IIRp.

LEVETIRACETAM BLUEFISH 250 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM BLUEFISH 500 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM BLUEFISH 1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0175107POR TBL FLM 20X250MGRp.
0175108POR TBL FLM 30X250MGRp.
0175109POR TBL FLM 50X250MGRp.
0175110POR TBL FLM 60X250MGRp.
0175111POR TBL FLM 100X250MGRp.
0175112POR TBL FLM 200X250MGRp.
0175113POR TBL FLM 30X500MGRp.
0175114POR TBL FLM 50X500MGRp.
0175115POR TBL FLM 60X500MGRp.
0175116POR TBL FLM 100X500MGRp.
0175117POR TBL FLM 120X500MGRp.
0175118POR TBL FLM 200X500MGRp.
0175122POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0175123POR TBL FLM 50X1000MGRp.
0175124POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0175125POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0175126POR TBL FLM 200X1000MGRp.

LEVETIRACETAM DESITIN 250 mg por. gra. flm.
LEVETIRACETAM DESITIN 500 mg por. gra. flm.
LEVETIRACETAM DESITIN 1000 mg por. gra. flm.
potahované granule v sáčku

Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg, SRN.

Antiepiletikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0175840POR GRA FLM 20X250MGRp.
0175841POR GRA FLM 30X250MGRp.
0175842POR GRA FLM 50X250MGRp.292.74
0175843POR GRA FLM 60X250MGRp.
0175844POR GRA FLM 200X250MGRp.
0175845POR GRA FLM 20X500MGRp.
0175846POR GRA FLM 30X500MGRp.
0175847POR GRA FLM 50X500MGRp.
0175848POR GRA FLM 60X500MGRp.
0175849POR GRA FLM 100X500MGRp.1 170.93
0175850POR GRA FLM 200X500MGRp.
0175854POR GRA FLM 20X1000MGRp.
0175855POR GRA FLM 30X1000MGRp.
0175856POR GRA FLM 50X1000MGRp.1 170.93
0175857POR GRA FLM 60X1000MGRp.
0175858POR GRA FLM 100X1000MGRp.
0175859POR GRA FLM 200X1000MGRp.
0185105POR GRA FLM 100X250MGRp.

LEVETIRACETAM G.L. PHARMA 250 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM G.L. PHARMA 500 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM G.L. PHARMA 1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0175644POR TBL FLM 10X250MG IRp.
0175645POR TBL FLM 10X250MG IIRp.
0175646POR TBL FLM 20X250MG IIRp.
0175647POR TBL FLM 20X250MG IRp.
0175648POR TBL FLM 30X250MG IRp.
0175649POR TBL FLM 30X250MG IIRp.
0175650POR TBL FLM 50X250MG IIRp.292.74
0175651POR TBL FLM 50X250MG IRp.292.74
0175652POR TBL FLM 60X250MG IRp.
0175653POR TBL FLM 60X250MG IIRp.
0175654POR TBL FLM 90X250MG IIRp.
0175655POR TBL FLM 90X250MG IRp.
0175656POR TBL FLM 100X250MG IRp.
0175657POR TBL FLM 100X250MG IIRp.
0175658POR TBL FLM 120X250MG IIRp.
0175659POR TBL FLM 120X250MG IRp.
0175660POR TBL FLM 200X250MG IRp.
0175661POR TBL FLM 200X250MG IIRp.
0175662POR TBL FLM 10X250MGRp.
0175663POR TBL FLM 20X250MGRp.
0175664POR TBL FLM 30X250MGRp.
0175665POR TBL FLM 50X250MGRp.292.74
0175666POR TBL FLM 60X250MGRp.
0175667POR TBL FLM 90X250MGRp.
0175668POR TBL FLM 100X250MGRp.
0175669POR TBL FLM 120X250MGRp.
0175670POR TBL FLM 200X250MGRp.
0175671POR TBL FLM 10X500MG IRp.
0175672POR TBL FLM 10X500MG IIRp.
0175673POR TBL FLM 20X500MG IIRp.
0175674POR TBL FLM 20X500MG IRp.
0175675POR TBL FLM 30X500MG IRp.
0175676POR TBL FLM 30X500MG IIRp.
0175677POR TBL FLM 50X500MG IIRp.
0175678POR TBL FLM 50X500MG IRp.
0175679POR TBL FLM 60X500MG IRp.
0175680POR TBL FLM 60X500MG IIRp.
0175681POR TBL FLM 90X500MG IIRp.
0175682POR TBL FLM 90X500MG IRp.
0175683POR TBL FLM 100X500MG IRp.1 170.93
0175684POR TBL FLM 100X500MG IIRp.1 170.93
0175685POR TBL FLM 120X500MG IIRp.
0175686POR TBL FLM 120X500MG IRp.
0175687POR TBL FLM 200X500MG IRp.
0175688POR TBL FLM 200X500MG IIRp.
0175689POR TBL FLM 10X500MGRp.
0175690POR TBL FLM 20X500MGRp.
0175691POR TBL FLM 30X500MGRp.
0175692POR TBL FLM 50X500MGRp.
0175693POR TBL FLM 60X500MGRp.
0175694POR TBL FLM 90X500MGRp.
0175695POR TBL FLM 100X500MGRp.1 170.93
0175696POR TBL FLM 120X500MGRp.
0175697POR TBL FLM 200X500MGRp.
0175698POR TBL FLM 10X1000MG IRp.
0175699POR TBL FLM 10X1000MG IIRp.
0175700POR TBL FLM 20X1000MG IIRp.
0175701POR TBL FLM 20X1000MG IRp.
0175702POR TBL FLM 30X1000MG IRp.
0175703POR TBL FLM 30X1000MG IIRp.
0175704POR TBL FLM 50X1000MG IIRp.1 170.93
0175705POR TBL FLM 50X1000MG IRp.1 170.93
0175706POR TBL FLM 60X1000MG IRp.
0175707POR TBL FLM 60X1000MG IIRp.
0175708POR TBL FLM 90X1000MG IIRp.
0175709POR TBL FLM 90X1000MG IRp.
0175710POR TBL FLM 100X1000MG IRp.
0175711POR TBL FLM 100X1000MG IIRp.
0175712POR TBL FLM 120X1000MG IIRp.
0175713POR TBL FLM 120X1000MG IRp.
0175714POR TBL FLM 200X1000MG IRp.
0175715POR TBL FLM 200X1000MG IIRp.
0175716POR TBL FLM 10X1000MGRp.
0175717POR TBL FLM 20X1000MGRp.
0175718POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0175719POR TBL FLM 50X1000MGRp.1 170.93
0175720POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0175721POR TBL FLM 90X1000MGRp.
0175722POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0175723POR TBL FLM 120X1000MGRp.
0175724POR TBL FLM 200X1000MGRp.

LEVETIRACETAM HOSPIRA 100 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Hospira UK Ltd., Royal Leamington Spa, Warwickshire, Velká Británie.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých a dětí od 4 let; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií. Intravenózní podání je alternativou pro pacienty, u kterých není dočasně možné perorální užívání.

0194753INF CNC SOL 10X5ML/500MGRp.
0194754INF CNC SOL 25X5ML/500MGRp.

LEVETIRACETAM KRKA 250 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM KRKA 500 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM KRKA 750 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM KRKA 1000 mg por. tbl. flm.

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0205880POR TBL FLM 10X250MGRp.
0205881POR TBL FLM 30X250MGRp.
0205882POR TBL FLM 50X250MGRp.731.11
0205883POR TBL FLM 60X250MGRp.
0205884POR TBL FLM 100X250MGRp.588.06
0205885POR TBL FLM 200X250MGRp.
0205886POR TBL FLM 10X500MGRp.
0205887POR TBL FLM 30X500MGRp.
0205888POR TBL FLM 50X500MGRp.1 381.39
0205889POR TBL FLM 60X500MGRp.
0205890POR TBL FLM 100X500MGRp.3 228.41
0205891POR TBL FLM 200X500MGRp.
0205892POR TBL FLM 10X750MGRp.
0205893POR TBL FLM 30X750MGRp.
0205894POR TBL FLM 50X750MGRp.2 421.24
0205895POR TBL FLM 60X750MGRp.
0205896POR TBL FLM 100X750MGRp.1 764.17
0205897POR TBL FLM 200X750MGRp.
0205898POR TBL FLM 10X1000MGRp.
0205899POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0205900POR TBL FLM 50X1000MGRp.2 486.45
0205901POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0205902POR TBL FLM 100X1000MGRp.3 440.00
0205903POR TBL FLM 200X1000MGRp.

LEVETIRACETAM MYLAN 250 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM MYLAN 500 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM MYLAN 1000 mg por. tbl. flm.

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0175568POR TBL FLM 20X250MGRp.
0175569POR TBL FLM 30X250MGRp.
0175570POR TBL FLM 50X250MGRp.
0175571POR TBL FLM 60X250MGRp.
0175572POR TBL FLM 90X250MGRp.
0175573POR TBL FLM 100X250MGRp.
0175574POR TBL FLM 120X250MGRp.
0175575POR TBL FLM 200X250MGRp.
0175576POR TBL FLM 60X250MG IRp.
0175577POR TBL FLM 100X250MG IRp.
0175578POR TBL FLM 120X250MG IRp.
0175579POR TBL FLM 200X250MG IRp.
0175580POR TBL FLM 500X250MG IRp.
0175581POR TBL FLM 20X500MGRp.
0175582POR TBL FLM 30X500MGRp.
0175583POR TBL FLM 50X500MGRp.
0175584POR TBL FLM 60X500MGRp.
0175585POR TBL FLM 90X500MGRp.
0175586POR TBL FLM 100X500MGRp.
0175587POR TBL FLM 120X500MGRp.
0175588POR TBL FLM 200X500MGRp.
0175589POR TBL FLM 60X500MG IRp.
0175590POR TBL FLM 100X500MG IRp.
0175591POR TBL FLM 120X500MG IRp.
0175592POR TBL FLM 200X500MG IRp.
0175593POR TBL FLM 500X500MG IRp.
0175594POR TBL FLM 20X1000MGRp.
0175595POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0175596POR TBL FLM 50X1000MGRp.
0175597POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0175598POR TBL FLM 90X1000MGRp.
0175599POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0175600POR TBL FLM 120X1000MGRp.
0175601POR TBL FLM 200X1000MGRp.
0175602POR TBL FLM 60X1000MG IRp.
0175603POR TBL FLM 100X1000MG IRp.
0175604POR TBL FLM 120X1000MG IRp.
0175605POR TBL FLM 200X1000MG IRp.
0175606POR TBL FLM 500X1000MG IRp.
0198473POR TBL FLM 60X250MG IIRp.
0198474POR TBL FLM 100X250MG IIRp.
0198475POR TBL FLM 120X250MG IIRp.
0198476POR TBL FLM 200X250MG IIRp.
0198477POR TBL FLM 500X250MG IIRp.
0198478POR TBL FLM 60X250MG I+KRABIČRp.
0198479POR TBL FLM 100X250MG I+KRABIČRp.
0198480POR TBL FLM 120X250MG I+KRABIČRp.
0198481POR TBL FLM 200X250MG I+KRABIČRp.
0198482POR TBL FLM 500X250MG I+KRABIČRp.
0198483POR TBL FLM 60X250MG II+KRABIČRp.
0198484POR TBL FLM 100X250MG II+KRABIRp.
0198485POR TBL FLM 120X250MG II+KRABIRp.
0198486POR TBL FLM 200X250MG II+KRABIRp.
0198487POR TBL FLM 500X250MG II+KRABIRp.
0198488POR TBL FLM 30X1X250MGRp.
0198489POR TBL FLM 60X1X250MGRp.
0198490POR TBL FLM 500X500MG IIRp.
0198491POR TBL FLM 60X500MG IIRp.
0198492POR TBL FLM 100X500MG IIRp.
0198493POR TBL FLM 120X500MG IIRp.
0198494POR TBL FLM 200X500MG IIRp.
0198495POR TBL FLM 500X500MG I+KRABIČRp.
0198496POR TBL FLM 60X500MG I+KRABIČKRp.
0198497POR TBL FLM 100X500MG I+KRABIČRp.
0198498POR TBL FLM 120X500MG I+KRABIČRp.
0198499POR TBL FLM 200X500MG I+KRABIČRp.
0198500POR TBL FLM 500X500MG II+KRABIRp.
0198501POR TBL FLM 60X500MG II+KRABIČRp.
0198502POR TBL FLM 100X500MG II+KRABIRp.
0198503POR TBL FLM 120X500MG II+KRABIRp.
0198504POR TBL FLM 200X500MG II+KRABIRp.
0198505POR TBL FLM 30X1X500MGRp.
0198506POR TBL FLM 60X1X500MGRp.
0198507POR TBL FLM 60X1000MG IIRp.
0198508POR TBL FLM 100X1000MG IIRp.
0198509POR TBL FLM 120X1000MG IIRp.
0198510POR TBL FLM 200X1000MG IIRp.
0198511POR TBL FLM 500X1000MG IIRp.
0198512POR TBL FLM 60X1000MG I+KRABIČRp.
0198513POR TBL FLM 100X1000MG I+KRABIRp.
0198514POR TBL FLM 120X1000MG I+KRABIRp.
0198515POR TBL FLM 200X1000MG I+KRABIRp.
0198516POR TBL FLM 500X1000MG I+KRABIRp.
0198517POR TBL FLM 60X1000MG II+KRABIRp.
0198518POR TBL FLM 100X1000MG II+KRABRp.
0198519POR TBL FLM 120X1000MG II+KRABRp.
0198520POR TBL FLM 200X1000MG II+KRABRp.
0198521POR TBL FLM 500X1000MG II+KRABRp.
0198522POR TBL FLM 30X1X1000MGRp.
0198523POR TBL FLM 60X1X1000MGRp.

LEVETIRACETAM-NEURAXPHARM 100 mg/ml por. sol.
perorální roztok

neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Langenfeld, SRN.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0177254POR SOL 1X100ML/10GMRp.
0177255POR SOL 1X150ML/15GMRp.
0177256POR SOL 1X200ML/20GMRp.
0177257POR SOL 1X300ML/30GMRp.
0177258POR SOL 10X150ML/15GM HRp.
0191931POR SOL 5X300ML/30GM HRp.

LEVETIRACETAM-NEURAXPHARM 250 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM-NEURAXPHARM 500 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM-NEURAXPHARM 750 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM-NEURAXPHARM 1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Langenfeld, SRN.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0177202POR TBL FLM 10X250MGRp.
0177203POR TBL FLM 20X250MGRp.
0177204POR TBL FLM 30X250MGRp.
0177205POR TBL FLM 50X250MGRp.
0177206POR TBL FLM 60X250MGRp.
0177207POR TBL FLM 80X250MGRp.
0177208POR TBL FLM 90X250MGRp.
0177209POR TBL FLM 100X250MGRp.
0177210POR TBL FLM 120X250MGRp.
0177211POR TBL FLM 160X250MGRp.
0177212POR TBL FLM 180X250MGRp.
0177213POR TBL FLM 200X250MGRp.
0177214POR TBL FLM 1000X250MG HRp.
0177215POR TBL FLM 10X500MGRp.
0177216POR TBL FLM 20X500MGRp.
0177217POR TBL FLM 30X500MGRp.
0177218POR TBL FLM 50X500MGRp.
0177219POR TBL FLM 60X500MGRp.
0177220POR TBL FLM 80X500MGRp.
0177221POR TBL FLM 90X500MGRp.
0177222POR TBL FLM 100X500MGRp.
0177223POR TBL FLM 120X500MGRp.
0177224POR TBL FLM 160X500MGRp.
0177225POR TBL FLM 180X500MGRp.
0177226POR TBL FLM 200X500MGRp.
0177227POR TBL FLM 1000X500MG HRp.
0177228POR TBL FLM 10X750MGRp.
0177229POR TBL FLM 20X750MGRp.
0177230POR TBL FLM 30X750MGRp.
0177231POR TBL FLM 50X750MGRp.
0177232POR TBL FLM 60X750MGRp.
0177233POR TBL FLM 80X750MGRp.
0177234POR TBL FLM 90X750MGRp.
0177235POR TBL FLM 100X750MGRp.
0177236POR TBL FLM 120X750MGRp.
0177237POR TBL FLM 160X750MGRp.
0177238POR TBL FLM 180X750MGRp.
0177239POR TBL FLM 200X750MGRp.
0177240POR TBL FLM 1000X750MG HRp.
0177241POR TBL FLM 10X1000MGRp.
0177242POR TBL FLM 20X1000MGRp.
0177243POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0177244POR TBL FLM 50X1000MGRp.
0177245POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0177246POR TBL FLM 80X1000MGRp.
0177247POR TBL FLM 90X1000MGRp.
0177248POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0177249POR TBL FLM 120X1000MGRp.
0177250POR TBL FLM 160X1000MGRp.
0177251POR TBL FLM 180X1000MGRp.
0177252POR TBL FLM 200X1000MGRp.
0177253POR TBL FLM 1000X1000MG HRp.

LEVETIRACETAM ORION 250 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM ORION 500 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM ORION 750 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM ORION 1000 mg por. tbl. flm.

Orion Corporation, Espoo, Finsko.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0175753POR TBL FLM 20X250MGRp.
0175754POR TBL FLM 30X250MGRp.
0175755POR TBL FLM 50X250MGRp.292.74
0175756POR TBL FLM 60X250MGRp.
0175757POR TBL FLM 100X250MGRp.
0175758POR TBL FLM 200X250MGRp.
0175759POR TBL FLM 30X250MGRp.
0175760POR TBL FLM 100X250MGRp.
0175761POR TBL FLM 200X250MGRp.
0175762POR TBL FLM 500X250MGRp.
0175763POR TBL FLM 20X500MGRp.
0175764POR TBL FLM 30X500MGRp.
0175765POR TBL FLM 50X500MGRp.
0175766POR TBL FLM 60X500MGRp.
0175767POR TBL FLM 100X500MGRp.
0175768POR TBL FLM 200X500MGRp.
0175769POR TBL FLM 30X500MGRp.
0175770POR TBL FLM 100X500MGRp.1 170.93
0175771POR TBL FLM 200X500MGRp.
0175772POR TBL FLM 500X500MGRp.
0175773POR TBL FLM 20X750MGRp.
0175774POR TBL FLM 30X750MGRp.
0175775POR TBL FLM 50X750MGRp.
0175776POR TBL FLM 60X750MGRp.
0175777POR TBL FLM 100X750MGRp.
0175778POR TBL FLM 200X750MGRp.
0175779POR TBL FLM 30X750MGRp.
0175780POR TBL FLM 100X750MGRp.
0175781POR TBL FLM 200X750MGRp.
0175782POR TBL FLM 500X750MGRp.
0175783POR TBL FLM 20X1000MGRp.
0175784POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0175785POR TBL FLM 50X1000MGRp.1 170.93
0175786POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0175787POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0175788POR TBL FLM 200X1000MGRp.
0175789POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0175790POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0175791POR TBL FLM 200X1000MGRp.
0175792POR TBL FLM 500X1000MGRp.

LEVETIRACETAM PMCS 250 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM PMCS 500 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM PMCS 750 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM PMCS 1000 mg por. tbl. flm.

PRO.MED.CS Praha a.s., Praha, ČR.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0200160POR TBL FLM 20X250MGRp.
0200161POR TBL FLM 30X250MGRp.
0200162POR TBL FLM 50X250MGRp.731.11
0200163POR TBL FLM 60X250MGRp.
0200164POR TBL FLM 100X250MGRp.
0200165POR TBL FLM 200X250MGRp.
0200166POR TBL FLM 10X500MGRp.
0200167POR TBL FLM 20X500MGRp.
0200168POR TBL FLM 30X500MGRp.
0200169POR TBL FLM 50X500MGRp.1 381.39
0200170POR TBL FLM 60X500MGRp.
0200171POR TBL FLM 100X500MGRp.3 228.41
0200172POR TBL FLM 120X500MGRp.
0200173POR TBL FLM 200X500MGRp.
0200174POR TBL FLM 20X750MGRp.
0200175POR TBL FLM 30X750MGRp.
0200176POR TBL FLM 50X750MGRp.2 421.24
0200177POR TBL FLM 60X750MGRp.
0200178POR TBL FLM 80X750MGRp.
0200179POR TBL FLM 100X750MGRp.
0200180POR TBL FLM 200X750MGRp.
0200181POR TBL FLM 10X1000MGRp.
0200182POR TBL FLM 20X1000MGRp.
0200183POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0200184POR TBL FLM 50X1000MGRp.2 486.45
0200185POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0200186POR TBL FLM 100X1000MGRp.3 440.00
0200187POR TBL FLM 200X1000MGRp.

LEVETIRACETAM RATIOPHARM 100 mg/ml por. sol.
perorální roztok

ratiopharm GmbH, Ulm, SRN.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0168465POR SOL 300ML+10MLSTRp.
0168466POR SOL 150ML+3MLSTRp.
0168467POR SOL 150ML+1MLSTRp.

LEVETIRACETAM RATIOPHARM 250 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM RATIOPHARM 500 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM RATIOPHARM 750 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM RATIOPHARM 1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

ratiopharm GmbH, Ulm, SRN.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0168468POR TBL FLM 20X250MGRp.
0168469POR TBL FLM 30X250MGRp.
0168470POR TBL FLM 50X250MGRp.
0168471POR TBL FLM 60X250MGRp.
0168472POR TBL FLM 100X250MGRp.
0168473POR TBL FLM 200X250MGRp.
0168474POR TBL FLM 10X500MGRp.
0168475POR TBL FLM 20X500MGRp.
0168476POR TBL FLM 30X2500MGRp.
0168477POR TBL FLM 50X500MGRp.
0168478POR TBL FLM 60X500MGRp.
0168479POR TBL FLM 100X500MGRp.
0168480POR TBL FLM 120X500MGRp.
0168481POR TBL FLM 200X500MGRp.
0168482POR TBL FLM 20X750MGRp.
0168483POR TBL FLM 30X750MGRp.
0168484POR TBL FLM 50X750MGRp.
0168485POR TBL FLM 60X750MGRp.
0168486POR TBL FLM 80X750MGRp.
0168487POR TBL FLM 100X750MGRp.
0168488POR TBL FLM 200X750MGRp.
0168489POR TBL FLM 10X1000MGRp.
0168490POR TBL FLM 20X1000MGRp.
0168491POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0168492POR TBL FLM 50X1000MGRp.
0168493POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0168494POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0168495POR TBL FLM 200X1000MGRp.

LEVETIRACETAM STADA 250 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM STADA 500 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM STADA 1000 mg por. tbl. flm.

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0175534POR TBL FLM 10X250MGRp.
0175535POR TBL FLM 20X250MGRp.
0175536POR TBL FLM 30X250MGRp.
0175537POR TBL FLM 50X250MGRp.292.74
0175538POR TBL FLM 60X250MGRp.
0175539POR TBL FLM 100X250MGRp.
0175540POR TBL FLM 150X250MGRp.
0175541POR TBL FLM 180X250MGRp.
0175542POR TBL FLM 200X250MGRp.
0175543POR TBL FLM 10X500MGRp.
0175544POR TBL FLM 30X500MGRp.
0175545POR TBL FLM 50X500MGRp.
0175546POR TBL FLM 60X500MGRp.
0175547POR TBL FLM 100X500MGRp.1 170.93
0175548POR TBL FLM 120X500MGRp.
0175549POR TBL FLM 150X500MGRp.
0175550POR TBL FLM 180X500MGRp.
0175551POR TBL FLM 200X500MGRp.
0175559POR TBL FLM 10X1000MGRp.
0175560POR TBL FLM 20X1000MGRp.
0175561POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0175562POR TBL FLM 50X1000MGRp.1 170.93
0175563POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0175564POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0175565POR TBL FLM 150X1000MGRp.
0175566POR TBL FLM 180X1000MGRp.
0175567POR TBL FLM 200X1000MGRp.
0187856POR TBL FLM 20X500MGRp.

LEVETIRACETAM SUN 100 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Hoofddorp, Nizozemí.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých a dětí od 4 let; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií. Intravenózní podání je alternativou pro pacienty, u kterých není dočasně možné perorální užívání.

0168920INF CNC SOL 10X5ML/500MGRp.

LEVETIRACETAM SYNTHON 100 mg/ml por. sol.
perorální roztok

Synthon B.V., Nijmegen, Nizozemí.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0175042POR SOL 1X150ML/15GM +3MLSTŘRp.
0175043POR SOL 1X300ML/30GMRp.
0199740POR SOL 1X150ML/15GM+1MLSTŘRp.

LEVETIRACETAM TEVA 250 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM TEVA 500 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM TEVA 750 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM TEVA 1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0168411POR TBL FLM 30X250MGRp.
0168412POR TBL FLM 50X250MGRp.292.74
0168413POR TBL FLM 50X1X250MGRp.
0168414POR TBL FLM 60X250MGRp.
0168415POR TBL FLM 100X250MGRp.
0168416POR TBL FLM 120X250MGRp.
0168417POR TBL FLM 200X250MGRp.
0168418POR TBL FLM 30X500MGRp.
0168419POR TBL FLM 50X500MGRp.585.46
0168420POR TBL FLM 50X1X500MGRp.
0168421POR TBL FLM 60X500MGRp.
0168422POR TBL FLM 100X500MGRp.1 170.93
0168423POR TBL FLM 120X500MGRp.
0168424POR TBL FLM 200X500MGRp.
0168425POR TBL FLM 30X750MGRp.
0168426POR TBL FLM 50X750MGRp.
0168427POR TBL FLM 50X1X750MGRp.
0168428POR TBL FLM 60X750MGRp.
0168429POR TBL FLM 100X750MGRp.
0168430POR TBL FLM 120X750MGRp.
0168431POR TBL FLM 200X750MGRp.
0168432POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0168433POR TBL FLM 50X1000MGRp.1 170.93
0168434POR TBL FLM 50X1X1000MGRp.
0168435POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0168436POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0168437POR TBL FLM 120X1000MGRp.
0168438POR TBL FLM 200X1000MGRp.
0193217POR TBL FLM 20X250MGRp.
0193218POR TBL FLM 20X500MGRp.
0193219POR TBL FLM 20X750MGRp.
0193220POR TBL FLM 20X1000MGRp.

LEVETIRACETAM UCB 100 mg/ml inf. cnc. sol.

UCB s.r.o., Praha, ČR.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých a dětí od 4 let; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií. Intravenózní podání je alternativou pro pacienty, u kterých není dočasně možné perorální užívání.

0190715INF CNC SOL10X5ML/500MGRp.

LEVETIRACETAM UCB 100 mg/ml por. sol.

UCB s.r.o., Praha, ČR.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0190712POR SOL 1X300ML/30GM+10ML STRp.
0190713POR SOL 1X150ML/15GM+3ML STRp.
0190714POR SOL 1X150ML/15GM+1ML STRp.

LEVETIRACETAM UCB 250 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM UCB 500 mg por. tbl. flm.
LEVETIRACETAM UCB 1000 mg por. tbl. flm.

UCB s.r.o., Praha, ČR.

Antiepileptikum.

Monoterapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií. Přídatná terapie: léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií; myoklonické záchvaty u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících od 12 let; léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.
Výčet balení

0190700POR TBL FLM 50X250MGRp.292.74
0190701POR TBL FLM 100X250MGRp.
0190702POR TBL FLM 200X250MGRp.
0190705POR TBL FLM 200X500MGRp.
0190709POR TBL FLM 50X1000MGRp.1 170.93
0190710POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0190711POR TBL FLM 200X1000MGRp.
0199007POR TBL FLM 20X250MGRp.
0199008POR TBL FLM 20X500MGRp.
0199009POR TBL FLM 100X500MGRp.1 170.93
0199010POR TBL FLM 50X500MGRp.
0200347POR TBL FLM 60X250MGRp.
0200348POR TBL FLM 60X500MGRp.
0200349POR TBL FLM 60X1000MGRp.