Zdroj: AISLP Výběr léku

PRAMIPEXOLE ACCORD 0.088 mg por. tbl. nob.
PRAMIPEXOLE ACCORD 0.18 mg por. tbl. nob.
PRAMIPEXOLE ACCORD 0.35 mg por. tbl. nob.
PRAMIPEXOLE ACCORD 0.7 mg por. tbl. nob.
PRAMIPEXOLE ACCORD 1.1 mg por. tbl. nob.
tablety

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Antiparkinsonikum, dopaminergní agonista.

K léčbě příznaků a projevů idiopatické Parkinsonovy choroby u dospělých, samotný nebo v kombinaci s levodopou.
Výčet balení

0168512POR TBL NOB 30X0.088MGRp.
0168513POR TBL NOB 100X0.088MGRp.
0168514POR TBL NOB 30X0.18MGRp.
0168515POR TBL NOB 100X0.18MGRp.
0168516POR TBL NOB 30X0.35MGRp.
0168517POR TBL NOB 100X0.35MGRp.
0168518POR TBL NOB 30X0.7MGRp.
0168519POR TBL NOB 100X0.7MGRp.
0168520POR TBL NOB 30X1.1MGRp.
0168521POR TBL NOB 100X1.1MGRp.

PRAMIPEXOL MYLAN 0.18 mg por. tbl. nob.
PRAMIPEXOL MYLAN 0.7 mg por. tbl. nob.

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.

Antiparkinsonikum, dopaminergní agonista.

K léčbě projevů a příznaků idiopatické Parkinsonovy choroby u dospělých pacientů, samotný nebo v kombinaci s levodopou.
Výčet balení

0153039POR TBL NOB 10X0.18MGRp.
0153040POR TBL NOB 20X0.18MGRp.
0153041POR TBL NOB 30X0.18MGRp.
0153042POR TBL NOB 60X0.18MGRp.
0153043POR TBL NOB 80X0.18MGRp.
0153044POR TBL NOB 90X0.18MGRp.
0153045POR TBL NOB 100X0.18MGRp.662.56
0153046POR TBL NOB 30X0.18MGRp.
0153047POR TBL NOB 90X0.18MGRp.
0153048POR TBL NOB 100X0.18MGRp.
0153049POR TBL NOB 500X0.18MGRp.
0153050POR TBL NOB 10X0.7MGRp.
0153051POR TBL NOB 20X0.7MGRp.
0153052POR TBL NOB 30X0.7MGRp.
0153053POR TBL NOB 60X0.7MGRp.
0153054POR TBL NOB 80X0.7MGRp.
0153055POR TBL NOB 90X0.7MGRp.
0153056POR TBL NOB 100X0.7MGRp.1 718.32
0153057POR TBL NOB 30X0.7MGRp.
0153058POR TBL NOB 90X0.7MGRp.
0153059POR TBL NOB 100X0.7MGRp.
0153060POR TBL NOB 500X0.7MGRp.
0200190POR TBL NOB 200X0.18MGRp.
0200191POR TBL NOB 200X0.18MGRp.
0200192POR TBL NOB 200X0.7MGRp.
0200193POR TBL NOB 200X0.7MGRp.

PRAMIPEXOL STADA 0.088 mg por. tbl. nob.
PRAMIPEXOL STADA 0.18 mg por. tbl. nob.
PRAMIPEXOL STADA 0.7 mg por. tbl. nob.
tablety

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN.

Antiparkinsonikum, dopaminergní agonista.

K léčbě příznaků a projevů idiopatické Parkinsonovy choroby u dospělých, samotný nebo v kombinaci s levodopou.
Výčet balení

0151666POR TBL NOB 30X0.088Rp.100.01
0151667POR TBL NOB 10X0.088MGRp.
0151668POR TBL NOB 60X0.088Rp.
0151669POR TBL NOB 100X0.088Rp.
0151670POR TBL NOB 30X0.18Rp.204.58
0151671POR TBL NOB 10X0.18Rp.
0151672POR TBL NOB 60X0.18Rp.
0151673POR TBL NOB 100X0.18Rp.681.94
0151674POR TBL NOB 30X0.7MGRp.
0151675POR TBL NOB 60X0.7MGRp.
0151676POR TBL NOB 100X0.7MGRp.1 768.63
0184231POR TBL NOB 200X0.18Rp.
0184232POR TBL NOB 200X0.7MGRp.

PRAMIPEXOL TEVA 0.088 mg por. tbl. nob.
PRAMIPEXOL TEVA 0.18 mg por. tbl. nob.
PRAMIPEXOL TEVA 0.35 mg por. tbl. nob.
PRAMIPEXOL TEVA 0.7 mg por. tbl. nob.
tablety

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antiparkinsonikum, dopaminergní agonista.

K léčbě projevů a příznaků idiopatické Parkinsonovy choroby u dospělých, samotný nebo v kombinaci s levodopou.
Výčet balení

0168333POR TBL NOB 30X1X0.088MGRp.
0168334POR TBL NOB 100X1X0.088MGRp.
0168335POR TBL NOB 30X1X0.18MGRp.
0168336POR TBL NOB 100X1X0.18MGRp.
0168337POR TBL NOB 30X1X0.35MGRp.
0168338POR TBL NOB 100X1X0.35MGRp.
0168339POR TBL NOB 30X1X0.7MGRp.
0168340POR TBL NOB 100X1X0.7MGRp.
0500948POR TBL NOB 30X0.088MGRp.
0500949POR TBL NOB 50X1X0.088MGRp.
0500950POR TBL NOB 100X0.088MGRp.
0500951POR TBL NOB 90X0.088MGRp.
0500952POR TBL NOB 30X0.18MGRp.
0500953POR TBL NOB 50X1X0.18MGRp.
0500954POR TBL NOB 100X0.18MGRp.662.56
0500955POR TBL NOB 90X0.18MGRp.
0500956POR TBL NOB 30X0.35MGRp.
0500957POR TBL NOB 50X1X0.35MGRp.
0500958POR TBL NOB 100X0.35MGRp.
0500959POR TBL NOB 90X0.35MGRp.
0500960POR TBL NOB 30X0.7MGRp.
0500961POR TBL NOB 50X1X0.7MGRp.
0500962POR TBL NOB 100X0.7MGRp.
0500963POR TBL NOB 90X0.7MGRp.