Zdroj: AISLP Výběr léku

INCIVO 375 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Janssen Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Antivirotikum, inhibitor proteázy.

V kombinaci s peginterferonem alfa a ribavirinem k léčbě chronické hepatitidy C genotypu 1 u dospělých pacientů s kompenzovaným onemocněním jater, kteří dosud nebyli léčeni, nebo u již dříve léčených interferonem alfa samostatně nebo v kombinaci s ribavirinem, včetně pacientů s relapsem, částečnou odpovědí na léčbu nebo non-respondérů.

0168506POR TBL FLM 168(4X42)X375MGRp.230 175.13
0186082POR TBL FLM 42X375MGRp.