Zdroj: AISLP Výběr léku

VIBATIV 250 mg inf. plv. csl.
VIBATIV 750 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Clinigen Healthcare Ltd., Burton-on-Trent, Staffordshire, Velká Británie.

Antibiotikum ze skupiny glykopeptidů.

Léčba dospělých pacientů s nozokomiální pneumonií, včetně ventilátorové pneumonie, jejímž prokázaným nebo suspektním původcem je meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA).

0168463INF PLV SOL 1X250MGRp.
0168464INF PLV SOL 1X750MGRp.