Zdroj: AISLP Výběr léku

VOTUBIA 2.5 mg por. tbl. nob.
VOTUBIA 5 mg por. tbl. nob.
VOTUBIA 10 mg por. tbl. nob.
tablety

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor mTOR.

Léčba dospělých pacientů s renálním angiomyolipomem spojeným s komplexem tuberózní sklerózy (TSC). Léčba pacientů se subependymálním obrovskobuněčným astrocytomem (SEGA) spojeným s komplexem tuberózní sklerózy (TSC).
Výčet balení

0168455POR TBL NOB 10X2.5MGRp.
0168456POR TBL NOB 30X2.5MGRp.
0168457POR TBL NOB 100X2.5MGRp.
0168458POR TBL NOB 30X5MGRp.
0168459POR TBL NOB 100X5MGRp.
0168460POR TBL NOB 30X10MGRp.
0168461POR TBL NOB 100X10MGRp.
0194300POR TBL NOB 10X10MGRp.

VOTUBIA 2 mg por. tbl. dis.
VOTUBIA 3 mg por. tbl. dis.
VOTUBIA 5 mg por. tbl. dis.
dispergovatelné tablety

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor mTOR.

Léčba pacientů se subependymálním obrovskobuněčným astrocytomem (SEGA) spojeným s komplexem tuberózní sklerózy (TSC).
Výčet balení

0194697POR TBL DIS 10X2MGRp.
0194698POR TBL DIS 30X2MGRp.
0194699POR TBL DIS 100X2MGRp.
0194700POR TBL DIS 30X3MGRp.
0194701POR TBL DIS 100X3MGRp.
0194702POR TBL DIS 30X5MGRp.
0194703POR TBL DIS 100X5MGRp.