Zdroj: AISLP Výběr léku

ZYTIGA 250 mg por. tbl. nob.

Janssen-Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Cytostatikum.

Spolu s prednisonem nebo prednisolonem: k léčbě metastazujícího karcinomu prostaty rezistentního na kastraci u dospělých mužů, kteří jsou asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí po selhání androgenní deprivační léčby a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována; k léčbě metastazujícího karcinomu prostaty rezistentního na kastraci u dospělých mužů, jejichž onemocnění progredovalo při chemoterapeutickém režimu založeném na docetaxelu nebo po něm.

0168443POR TBL NOB 120X250MGRp.88 751.16