Zdroj: AISLP Výběr léku

ENTACAPONE ORION 200 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Orion Corporation, Espoo, Finsko.

Antiparkinsonikum, inhibitor katechol-O-methyl transferázy.

Doplňková léčba ke standardní léčbě přípravky obsahujícími buď levodopu/benserazid nebo levodopu/karbidopu u Parkinsonovy choroby s motorickým neklidem, objevujícím se při odeznívání poslední dávky, který nelze těmito kombinacemi stabilizovat.
Výčet balení

0168407POR TBL FLM 30X200MGRp.
0168408POR TBL FLM 60X200MGRp.
0168409POR TBL FLM 100X200MGRp.
0168410POR TBL FLM 175X200MGRp.

ENTACAPONE TEVA 200 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antiparkinsonikum, inhibitor katechol-O-methyl transferázy.

Doplňková léčba ke standardní léčbě přípravky obsahujícími buď levodopu/benserazid nebo levodopu/karbidopu u Parkinsonovy choroby s motorickým neklidem, objevujícím se při odeznívání poslední dávky, který nelze těmito kombinacemi stabilizovat.
Výčet balení

0168439POR TBL FLM 30X200MGRp.
0168440POR TBL FLM 60X200MGRp.
0168441POR TBL FLM 100X200MGRp.
0168442POR TBL FLM 175X200MGRp.