Zdroj: AISLP Výběr léku

NULOJIX 250 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge, Velká Británie.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s kortikosteroidy a kyselinou mykofenolovou (MPA) k profylaxi rejekce štěpu u dospělých příjemců transplantované ledviny. K tomuto režimu založenému na belataceptu se doporučuje v rámci indukční terapie přidat antagonistu receptoru pro interleukin (IL) 2.

0168399IVN INF PLV CSL 1X250MG+1STRX2Rp.
0168400IVN INF PLV CSL 2X250MG+2STRX2Rp.