Zdroj: AISLP Výběr léku

ELIQUIS 2.5 mg por. tbl. flm.
ELIQUIS 5 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Uxbridge, Velká Británie.

Antikoagulans, přímý inhibitor faktoru Xa.

Prevence CMP a systémové embolie u dospělých rizikových pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVAF). Léčba hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE), prevence rekurentní DVT a PE u dospělých. Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu.
Výčet balení

0168325POR TBL FLM 10X2.5MGRp.
0168326POR TBL FLM 20X2.5MGRp.792.30
0168327POR TBL FLM 60X2.5MGRp.2 376.93
0168328POR TBL FLM 60X1X2.5MGRp.2 376.93
0168329POR TBL FLM 100X1X2.5MGRp.
0193741POR TBL FLM 168X2.5MGRp.2 669.75
0193742POR TBL FLM 14X5MGRp.
0193743POR TBL FLM 20X5MGRp.
0193744POR TBL FLM 56X5MGRp.
0193745POR TBL FLM 60X5MGRp.1 906.97
0193746POR TBL FLM 100X1X5MGRp.
0193747POR TBL FLM 168X5MGRp.5 339.52
0193748POR TBL FLM 200X5MGRp.
0210100POR TBL FLM 200X2.5MGRp.
0210108POR TBL FLM 28X5MGRp.