Zdroj: AISLP Výběr léku

RASILAMLO 150 mg/5 mg por. tbl. flm.
RASILAMLO 150 mg/10 mg por. tbl. flm.
RASILAMLO 300 mg/5 mg por. tbl. flm.
RASILAMLO 300 mg/10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex, Velká Británie.

Antihypertenzivum, inhibitor reninu a blokátor kalciového kanálu.

Léčba esenciální hypertenze u dospělých pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven monoterapií.
Výčet balení

0168266POR TBL FLM 14Rp.
0168267POR TBL FLM 28Rp.
0168268POR TBL FLM 30Rp.
0168269POR TBL FLM 56Rp.
0168270POR TBL FLM 90Rp.
0168271POR TBL FLM 98Rp.
0168272POR TBL FLM 56X1Rp.
0168273POR TBL FLM 98 (2X49X1)Rp.
0168274POR TBL FLM 280(20X14)Rp.
0168275POR TBL FLM 14Rp.
0168276POR TBL FLM 28Rp.
0168277POR TBL FLM 56Rp.
0168278POR TBL FLM 98(2X49)Rp.
0168279POR TBL FLM 280(20X14)Rp.
0168280POR TBL FLM 14Rp.
0168281POR TBL FLM 28Rp.
0168282POR TBL FLM 30Rp.
0168283POR TBL FLM 56Rp.
0168284POR TBL FLM 90Rp.
0168285POR TBL FLM 98Rp.
0168286POR TBL FLM 56X1Rp.
0168287POR TBL FLM 98(2X49X1)Rp.
0168288POR TBL FLM 280(20X14)Rp.
0168289POR TBL FLM 14Rp.
0168290POR TBL FLM 28Rp.
0168291POR TBL FLM 56Rp.
0168292POR TBL FLM 98(2X49)Rp.
0168293POR TBL FLM280(20X14)Rp.
0168294POR TBL FLM 14Rp.
0168295POR TBL FLM 28Rp.
0168296POR TBL FLM 30Rp.
0168297POR TBL FLM 56Rp.
0168298POR TBL FLM 90Rp.
0168299POR TBL FLM 98Rp.
0168300POR TBL FLM 56X1Rp.
0168301POR TBL FLM 98(2X49X1)Rp.
0168302POR TBL FLM 280(20X14)Rp.
0168303POR TBL FLM 14Rp.
0168304POR TBL FLM 28Rp.
0168305POR TBL FLM 56Rp.
0168306POR TBL FLM 98(2X49)Rp.
0168307POR TBL FLM 280(20X14)Rp.
0168308POR TBL FLM 14Rp.
0168309POR TBL FLM 28Rp.
0168310POR TBL FLM 30Rp.
0168311POR TBL FLM 56Rp.
0168312POR TBL FLM 90Rp.
0168313POR TBL FLM 98Rp.
0168314POR TBL FLM 56X1Rp.
0168315POR TBL FLM 98(2X49X1)Rp.
0168316POR TBL FLM 280(20X14)Rp.
0168317POR TBL FLM 14Rp.
0168318POR TBL FLM 28Rp.
0168319POR TBL FLM 56Rp.
0168320POR TBL FLM 98(2X49)Rp.
0168321POR TBL FLM 280(20X14)Rp.