Zdroj: AISLP Výběr léku

HIZENTRA 200 mg/ml inj. sol.
injekční roztok k subkutánnímu podání

CSL Behring GmbH, Marburg, SRN.

Imunoglobulin, normální lidský, pro subkutánní aplikaci.

Substituční léčba dospělých a dětí (0-18 let) při syndromech primární imunodeficience jako např.: vrozená agamaglobulinemie a hypogamaglobulinemie, běžná variabilní imunodeficience, závažná kombinovaná imunodeficience, deficience podtříd IgG s opakujícími se infekcemi. Substituční léčba při myelomu nebo chronické lymfatické leukemii se závažnou sekundární hypogamaglobulinemií a opakujícími se infekcemi.
Výčet balení

0168209INJ SOL 1X5MLRp.1 348.46
0168210INJ SOL 10X5MLRp.
0168211INJ SOL 20X5MLRp.
0168212INJ SOL 1X10MLRp.2 696.93
0168213INJ SOL 10X10MLRp.
0168214INJ SOL 20X10MLRp.
0168218INJ SOL 1X20MLRp.5 393.86
0168219INJ SOL 10X20MLRp.
0168220INJ SOL 20X20MLRp.
0194315INJ SOL 1X50MLRp.
0194316INJ SOL 10X50MLRp.