Zdroj: AISLP Výběr léku

PRAVAFENIX 40 mg/160 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Laboratoires S.M.B. S.A., Bruxelles, Belgie.

Hypolipidemikum.

Léčba dospělých pacientů s vysokým rizikem ischemické choroby srdeční a se smíšenou dyslipidemií (s vysokou hladinou triglyceridů a nízkou hladinou HDL-cholesterolu), u kterých je hladina LDL-cholesterolu již adekvátně kontrolována monoterapií pravastatinem 40 mg.
Výčet balení

0168123POR CPS DUR 30Rp.
0168124POR CPS DUR 60Rp.
0168125POR CPS DUR 90Rp.
0168126POR CPS DUR 30Rp.
0168127POR CPS DUR 60Rp.
0168128POR CPS DUR 90Rp.
0193671POR CPS DUR 14Rp.