Zdroj: AISLP Výběr léku

FIRAZYR 30 mg inj. sol. isp.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Shire Orphan Therapies GmbH, Berlin, SRN.

Antagonista bradykininu.

Symptomatická léčba akutních atak hereditárního angioedému (HAE) u dospělých pacientů (s deficitem inhibitoru C1 esterázy).

0168094INJ SOL ISP 3X3ML+3JEHLARp.
0500220INJ SOL ISP 1X3ML+JEHLARp.45 829.10