Zdroj: AISLP Výběr léku

XEPLION 25 mg inj. sus. pro.
XEPLION 50 mg inj. sus. pro.
XEPLION 75 mg inj. sus. pro.
XEPLION 100 mg inj. sus. pro.
XEPLION 150 mg inj. sus. pro.
XEPLION 100 mg + 150 mg inj. sus. pro.
injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním pro injekci

Janssen-Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Antipsychotikum.

Udržovací léčba schizofrenie u dospělých pacientů stabilizovaných paliperidonem nebo risperidonem.
Výčet balení

0168086INJ SUS PRO 1X25MG+2JEHLYRp.
0168087INJ SUS PRO 1X50MG+2JEHLYRp.6 640.68
0168088INJ SUS PRO 1X75MG+2JEHLYRp.7 857.61
0168089INJ SUS PRO 1X100MG+2JEHLYRp.8 854.00
0168090INJ SUS PRO 1X150MG+2JEHLYRp.15 715.21
0168091INJSUSPRO1X150MG+1X100MG+ 4JEHRp.