Zdroj: AISLP Výběr léku

HALAVEN 0.44 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

Eisai Europe Ltd., Hatfield, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Monoterapie u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu, jejichž stav se zhoršil po nejméně dvou chemoterapeutických režimech zaměřených na pokročilé onemocnění. Předchozí léčba měla zahrnovat antracyklin a taxan, s výjimkou případů, kdy u pacientů nebyla léčba těmito přípravky vhodná.

0168084INJ SOL 1X2MLRp.9 966.04
0168085INJ SOL 6X2MLRp.