Zdroj: AISLP Výběr léku

GILENYA 0.5 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex, Velká Británie.

Selektivní imunosupresivum.

V monoterapii jako léčba modifikující průběh onemocnění (DMT, disease modifying therapy) u vysoce aktivní relabující-remitentní formy roztroušené sklerózy.
Výčet balení

0168054POR CPS DUR 7X1X0.5MG IRp.
0168055POR CPS DUR 7X0.5MG IIRp.
0168056POR CPS DUR 28X0.5MG IIRp.
0168057POR CPS DUR 84X0.5MG IRp.
0168462POR CPS DUR 28X0.5MG IRp.37 744.15