Zdroj: AISLP Výběr léku

JEVTANA 60 mg inf. csl. lqf.
koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok

Sanofi-aventis groupe, Paris, Francie.

Cytostatikum.

V kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem k léčbě pacientů s hormonálně refrakterním metastazujícím karcinomem prostaty, kteří byli dříve léčeni režimem obsahujícím docetaxel.

0168043INF CSL LQF 1X1.5ML/60MG+4.5MLRp.104 270.63