Zdroj: AISLP Výběr léku

IASIBON 1 mg inf. cnc. sol.
IASIBON 2 mg inf. cnc. sol.
IASIBON 6 mg inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Pharmathen S.A., Pallini, Attikis, Řecko.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin a kostních komplikací, které vyžadují radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u dospělých pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami. Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorem s výskytem nebo bez výskytu metastáz u dospělých pacientů.
Výčet balení

0167978INF CNC SOL 1X1MLRp.
0167979INF CNC SOL 1X2MLRp.
0167980INF CNC SOL 1X6MLRp.1 602.30
0167981INF CNC SOL 5X6MLRp.8 011.49
0167982INF CNC SOL 10X6MLRp.16 022.98

IASIBON 50 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Pharmathen S.A., Pallini, Attikis, Řecko.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin a kostních komplikací vyžadujících radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u dospělých pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami.
Výčet balení

0167976POR TBL FLM 28X50MGRp.7 905.45
0167977POR TBL FLM 84X50MGRp.23 716.32
0167983POR TBL FLM 3X50MGRp.
0167984POR TBL FLM 6X50MGRp.
0167985POR TBL FLM 9X50MGRp.