Zdroj: AISLP Výběr léku

POTACTASOL 1 mg inf. plv. csl.
POTACTASOL 4 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Cytostatikum.

Monoterapie: léčba pacientek s metastazujícím karcinomem ovarií v případě selhání léků první linie nebo následné terapie; léčba pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná léčba první linie považována za vhodnou. Kombinace s cisplatinou: léčba pacientek s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a pacientek s onemocněním ve stadiu IVB.

0167970INF PLV CSL 1X1MGRp.
0167971INF PLV CSL 1X4MGRp.4 585.36