Zdroj: AISLP Výběr léku

RUCONEST 2100 U inj. plv. sol.
prášek pro injekční roztok

Pharming Group N.V., Leiden, Nizozemí.

C1-inhibitor.

Akutní záchvaty angioedému u dospělých s hereditárním angioedémem (HAE) způsobeným nedostatečností inhibitoru C1 esterázy.

0167969INJ PLV SOL 1X2100IURp.23 299.23