Zdroj: AISLP Výběr léku

BRILIQUE 90 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko.

Protidestičkové léčivo.

V kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s akutním koronárním syndromem.
Výčet balení

0167936POR TBL FLM 60X90MGRp.
0167937POR TBL FLM 180X90MGRp.
0167938POR TBL FLM 14X90MGRp.
0167939POR TBL FLM 56X90MGRp.93.43
0167940POR TBL FLM 168X90MGRp.
0167941POR TBL FLM 100X1X90MGRp.