Zdroj: AISLP Výběr léku

EFIENT 5 mg por. tbl. flm.
EFIENT 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Protidestičkové léčivo.

Současně s kyselinou acetylsalicylovou k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s akutním koronárním syndromem, kteří podstupují primární nebo elektivní perkutánní koronární intervenci (PCI).
Výčet balení

0167933POR TBL FLM 30X5MGRp.
0167934POR TBL FLM 30X10MGRp.
0500592POR TBL FLM 14X5MGRp.
0500593POR TBL FLM 28X5MGRp.46.72
0500594POR TBL FLM 30X1X5MGRp.
0500595POR TBL FLM 56X5MGRp.
0500596POR TBL FLM 84X5MGRp.
0500597POR TBL FLM 90X1X5MGRp.
0500598POR TBL FLM 98X5MGRp.
0500599POR TBL FLM 14X10MGRp.
0500600POR TBL FLM 28X10MGRp.93.43
0500601POR TBL FLM 30X1X10MGRp.
0500602POR TBL FLM 56X10MGRp.
0500603POR TBL FLM 84X10MGRp.
0500604POR TBL FLM 90X1X10MGRp.
0500605POR TBL FLM 98X10MGRp.