Zdroj: AISLP Výběr léku

BIOGRASTIM 30 MIU/0.5 ml inj.+inf. sol.
BIOGRASTIM 48 MIU/0.8 ml inj.+inf. sol.
injekční nebo infuzní roztok

AbZ-Pharma GmbH, Ulm, SRN.

Cytokin, hemopoetický růstový faktor.

K úpravě neutropenie a snížení rizika výskytu febrilní neutropenie po agresivní chemoterapii nebo po transplantaci kostní dřeně; vrozená, cyklická nebo idiopatická neutropenie dětí a dospělých; k mobilizaci periferních progenitorových buněk před jejich odběrem; k léčbě přetrvávající neutropenie u pacientů s pokročilou formou HIV infekce.
Výčet balení

0167835INJ+INF SOL 5X0.5MLRp.
0167836INJ+INF SOL 5X0.8MLRp.
0500690INJ+INF SOL 1X0.5MLRp.
0500691INJ+INF SOL 5X0.5MLRp.
0500692INJ+INF SOL 2X5X0.5MLRp.
0500693INJ+INF SOL 10X0.5MLRp.
0500694INJ+INF SOL 1X0.8MLRp.
0500695INJ+INF SOL 5X0.8MLRp.
0500696INJ+INF SOL 2X5X0.8MLRp.
0500697INJ+INF SOL 10X0.8MLRp.