Zdroj: AISLP Výběr léku

IVEMEND 150 mg inf. plv. sol.
prášek pro infuzní roztok

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antiemetikum.

Prevence akutní a pozdní nauzey a zvracení u dospělých v souvislosti s vysoce emetogenní protinádorovou chemoterapií na bázi cisplatiny. Prevence nauzey a zvracení u dospělých v souvislosti se středně emetogenní protinádorovou chemoterapií. Podává se jako součást kombinované terapie.

0167801INF PLV SOL 1X10MLRp.
0167802INF PLV SOL 10X10MLRp.