Zdroj: AISLP Výběr léku

BRINAVESS 20 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Cardione UK Ltd., Uxbridge, Middlesex, Velká Británie.

Antiarytmikum.

Rychlá konverze čerstvě vzniklé fibrilace síní na sinusový rytmus u dospělých. U pacientů nepodstupujících chirurgický zákrok fibrilace síní trvající <=7 dní. U pacientů po chirurgickém zákroku na srdci fibrilace síní trvající <=3 dny.

0167796IVN INF CNC SOL 1X10MLRp.
0167797IVN INF CNC SOL 1X25MLRp.