Zdroj: AISLP Výběr léku

RAPISCAN 400 mikrogramů inj. sol.
injekční roztok

Rapidscan Pharma Solutions EU Ltd., London, Velká Británie.

Kardiakum.

Selektivní koronární vazodilatans pro použití jako farmakologická zátěžová látka pro radionuklidovou perfuzní scintigrafii myokardu (MPI) u dospělých pacientů, kteří nejsou schopni podstoupit adekvátní fyzickou zátěž.

0167779IVN INJ SOL 1X5MLRp.