Zdroj: AISLP Výběr léku

OZURDEX 700 mikrogramů ivi. imp.
intravitreální implantát v aplikátoru

Allergan Pharmaceuticals Ireland Ltd., Westport, Irsko.

Oftalmologikum, kortikosteroid.

Poškození zraku způsobené diabetickým makulárním edémem. Makulární edém po uzávěru větve sítnicové žíly nebo uzávěru centrální sítnicové žíly. Zánět zadního segmentu oka, který se projevuje jako neinfekční uveitida.

0167756IVI IMP 1Rp.28 176.20