Zdroj: AISLP Výběr léku

NIVESTIM 12 MU/0.2 ml inj.+inf. sol.
NIVESTIM 30 MU/0.5 ml inj.+inf. sol.
NIVESTIM 48 MU/0.5 ml inj.+inf. sol.
injekční nebo infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

Hospira UK Ltd., Royal Leamington Spa, Warwickshire, Velká Británie.

Cytokin, hemopoetický růstový faktor.

K úpravě neutropenie a snížení rizika výskytu febrilní neutropenie po agresivní chemoterapii nebo po transplantaci kostní dřeně; vrozená, cyklická nebo idiopatická neutropenie dětí a dospělých; k mobilizaci periferních progenitorových buněk před jejich odběrem; k léčbě přetrvávající neutropenie u pacientů s pokročilou formou HIV infekce.
Výčet balení

0167713SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.2MLRp.
0167714SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.2MLRp.
0167715SDR+IVN INJ+INF SOL 10X0.2MLRp.
0167716SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.5MLRp.
0167717SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.5MLRp.9 459.33
0167718SDR+IVN INJ+INF SOL 10X0.5MLRp.
0167719SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.5MLRp.
0167720SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.5MLRp.15 135.01
0167721SDR+IVN INJ+INF SOL 10X0.5MLRp.