Zdroj: AISLP Výběr léku

RIBAVIRIN MYLAN 200 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.

Antivirotikum, nukleosidový analog.

Léčba chronické hepatitidy C jako součást kombinované terapie s interferonem alfa-2b u dospělých, mladistvých a dětí od 3 let. Ribavirin nesmí být užíván jako monoterapie.
Výčet balení

0167709POR CPS DUR 84X200MGRp.
0167710POR CPS DUR 112X200MGRp.
0167711POR CPS DUR 140X200MGRp.
0167712POR CPS DUR 168X200MGRp.
0193663POR CPS DUR 56X200MGRp.
0193664POR CPS DUR 168X200MGRp.
0193665POR CPS DUR 56X1X200MGRp.
0193666POR CPS DUR 84X1X200MGRp.
0193667POR CPS DUR 112X1X200MGRp.
0193668POR CPS DUR 140X1X200MGRp.
0193669POR CPS DUR 168X1X200MGRp.

RIBAVIRIN MYLAN 200 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertforshire, Velká Británie.

Antivirotikum, nukleosidový analog.

Léčba chronické hepatitidy C v kombinaci s interferonem alfa-2a. Ribavirin nesmí být užíván v monoterapii.
Výčet balení

0183129POR TBL FLM 56X200MGRp.
0183130POR TBL FLM 84X200MGRp.
0183131POR TBL FLM 112X200MGRp.
0183132POR TBL FLM 168X200MGRp.6 750.94
0185425POR TBL FLM 42X200MGRp.

RIBAVIRIN TEVA 200 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antivirotikum, nukleosidový analog.

Léčba chronické hepatitidy C jako součást kombinované terapie s interferonem alfa-2b u dospělých, mladistvých a dětí od 3 let. Ribavirin nesmí být užíván jako monoterapie.
Výčet balení

0149065POR CPS DUR 84X200MGRp.
0149066POR CPS DUR 112X200MGRp.
0149067POR CPS DUR 140X200MGRp.
0149068POR CPS DUR 168X200MGRp.

RIBAVIRIN TEVA PHARMA B.V. 200 mg por. tbl. flm.
RIBAVIRIN TEVA PHARMA B.V. 400 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Antivirotikum, nukleosidový analog.

Léčba chronické hepatitidy C jako součást kombinované terapie s interferonem alfa-2b u dospělých, mladistvých a dětí od 3 let. Ribavirin nesmí být užíván jako monoterapie.
Výčet balení

0149279POR TBL FLM 14X200MGRp.
0149280POR TBL FLM 28X200MGRp.
0149281POR TBL FLM 42X200MGRp.
0149282POR TBL FLM 56X200MGRp.
0149283POR TBL FLM 84X200MGRp.
0149284POR TBL FLM 112X200MGRp.
0149285POR TBL FLM 140X200MGRp.
0149286POR TBL FLM 168X200MGRp.
0149287POR TBL FLM 14X400MGRp.
0149288POR TBL FLM 28X400MGRp.
0149289POR TBL FLM 42X400MGRp.
0149290POR TBL FLM 56X400MGRp.
0149291POR TBL FLM 84X400MGRp.
0149292POR TBL FLM 112X400MGRp.
0149293POR TBL FLM 140X400MGRp.
0149294POR TBL FLM 168X400MGRp.