Zdroj: AISLP Výběr léku

PROLIA 60 mg/ml inj. sol.
injekční roztok v lahvičce nebo v předplněné injekční stříkačce

Amgen Europe B.V., Breda, Nizozemí.

Léčivo k terapii nemocí kostí.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen a u mužů se zvýšeným rizikem zlomenin. Léčba úbytku kostní hmoty vzniklé následkem hormonální ablace u mužů s rakovinou prostaty, u kterých je riziko vzniku zlomenin zvýšeno.
Výčet balení

0167651INJ SOL 1X1MLRp.
0167652INJ SOL 1X1MLRp.
0167653INJ SOL 1X1MLRp.5 899.25
0167654INJ SOL 1X1MLRp.