Zdroj: AISLP Výběr léku

TEPADINA 15 mg inf. plv. csl.
TEPADINA 100 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Adienne S.r.L., Caponago (MB), Itálie.

Cytostatikum.

V kombinaci s dalšími chemoterapeutickými léčivými přípravky: spolu s celotělovým ozařováním (TBI) nebo bez něho jako příprava před alogenní nebo autologní transplantací hematopoetických progenitorových buněk (HPCT) u hematologických onemocnění u dospělých a dětských pacientů; v případě, kdy je vysoká dávka chemoterapie podporovaná HPCT (transplantací hematopoetických progenitorových buněk) vhodná k léčbě solidních nádorů u dospělých a dětských pacientů.

0167598INF PLV CSL 1X15MGRp.3 789.57
0167599INF PLV CSL 1X100MGRp.22 467.21