Zdroj: AISLP Výběr léku

RISTFOR 50 mg/850 mg por. tbl. flm.
RISTFOR 50 mg/1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Perorální antidiabetikum, kombinace.

Léčba diabetes mellitus 2. typu u pacientů, u kterých nebylo dosaženo adekvátní úpravy glykemie maximální tolerovanou dávkou samotného metforminu nebo, kteří již byli léčeni kombinací sitagliptinu a metforminu. V trojkombinační léčbě s derivátem sulfonylurey u pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu při užívání maximální tolerované dávky metforminu a derivátu sulfonylurey; v trojkombinační léčbě s thiazolidindionem u pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu při užívání maximální tolerované dávky metforminu a thiazolidindionu; v kombinaci s inzulinem, pokud stabilní dávka inzulinu a metforminu samotných neposkytuje odpovídající kontrolu glykemie.
Výčet balení

0167532POR TBL FLM 14Rp.
0167533POR TBL FLM 28Rp.
0167534POR TBL FLM 56Rp.
0167535POR TBL FLM 112Rp.
0167536POR TBL FLM 168Rp.
0167537POR TBL FLM 196Rp.
0167538POR TBL FLM 50X1Rp.
0167539POR TBL FLM 196(2X98)Rp.
0167540POR TBL FLM 14Rp.
0167541POR TBL FLM 28Rp.
0167542POR TBL FLM 56Rp.
0167543POR TBL FLM 112Rp.
0167544POR TBL FLM 168Rp.
0167545POR TBL FLM 196Rp.
0167546POR TBL FLM 50X1Rp.
0167547POR TBL FLM 196(2X98)Rp.
0194600POR TBL FLM 168(2X84)Rp.
0194601POR TBL FLM 168(2X84)Rp.
0194860POR TBL FLM 60Rp.
0194861POR TBL FLM 180Rp.
0194862POR TBL FLM 60Rp.
0194863POR TBL FLM 180Rp.