Zdroj: AISLP Výběr léku

RISTABEN 25 mg por. tbl. flm.
RISTABEN 50 mg por. tbl. flm.
RISTABEN 100 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Perorální antidiabetikum, inhibitor DPP-4.

Diabetes mellitus 2. typu: v monoterapii, pokud metformin není vhodný v důsledku kontraindikací nebo nesnášenlivosti; jako dvojkombinační perorální léčba v kombinaci: s metforminem u pacientů s nedostatečně kontrolovanou glykemií při užívání max. tolerované dávky metforminu v monoterapii; s derivátem sulfonylurey u pacientů s nedostatečně kontrolovanou glykemií při užívání max. tolerované dávky derivátu sulfonylurey, u kterých je metformin nevhodný z důvodu kontraindikace nebo nesnášenlivosti; s thiazolidindionem u pacientů s nedostatečně kontrolovanou glykemií, u kterých je vhodné užívání thiazolidindionu. V kombinaci s derivátem sulfonylurey a metforminem nebo v kombinaci s thiazolidindionem a metforminem v případech, kdy úprava stravy a cvičení při dvojkombinační terapii nezajistí dostatečnou kontrolu glykemie. V kombinaci s inzulinem (s metforminem nebo bez něj), pokud úprava stravy a cvičení plus stabilní dávka inzulinu neposkytuje odpovídající kontrolu glykemie.
Výčet balení

0167514POR TBL FLM 14X25MGRp.
0167515POR TBL FLM 28X25MGRp.
0167516POR TBL FLM 56X25MGRp.
0167517POR TBL FLM 84X25MGRp.
0167518POR TBL FLM 98X25MGRp.
0167519POR TBL FLM 50X1X25MGRp.
0167520POR TBL FLM 14X50MGRp.
0167521POR TBL FLM 28X50MGRp.
0167522POR TBL FLM 56X50MGRp.
0167523POR TBL FLM 84X50MGRp.
0167524POR TBL FLM 98X50MGRp.
0167525POR TBL FLM 50X1X50MGRp.
0167526POR TBL FLM 14X100MGRp.
0167527POR TBL FLM 28X100MGRp.
0167528POR TBL FLM 56X100MGRp.
0167529POR TBL FLM 84X100MGRp.
0167530POR TBL FLM 98X100MGRp.
0167531POR TBL FLM 50X1X100MGRp.
0194825POR TBL FLM 30X25MGRp.
0194826POR TBL FLM 90X25MGRp.
0194827POR TBL FLM 30X50MGRp.
0194828POR TBL FLM 90X50MGRp.
0194829POR TBL FLM 30X100MGRp.
0194830POR TBL FLM 90X100MGRp.