Zdroj: AISLP Výběr léku

DUOPLAVIN 75 mg/75 mg por. tbl. flm.
DUOPLAVIN 75 mg/100 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Sanofi Clir SNC, Paris, Francie.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů, kteří již užívají klopidogrel i kyselinu acetylsalicylovou.
Výčet balení

0167500POR TBL FLM 14Rp.
0167501POR TBL FLM 28Rp.
0167502POR TBL FLM 30X1Rp.
0167503POR TBL FLM 50X1Rp.
0167504POR TBL FLM 84Rp.
0167505POR TBL FLM 90X1Rp.
0167506POR TBL FLM 100X1Rp.
0167507POR TBL FLM 14Rp.
0167508POR TBL FLM 28Rp.386.77
0167509POR TBL FLM 30X1Rp.
0167510POR TBL FLM 50X1Rp.
0167511POR TBL FLM 84Rp.
0167512POR TBL FLM 90X1Rp.
0167513POR TBL FLM 100X1Rp.
0167620POR TBL FLM 30Rp.