Zdroj: AISLP Výběr léku

REVOLADE 25 mg por. tbl. flm.
REVOLADE 50 mg por. tbl. flm.
REVOLADE 75 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd., Cork, Irsko.

Hemostatikum.

Léčba dospělých pacientů s chronickou imunitní trombocytopenickou purpurou (ITP): u pacientů po splenektomii, kteří jsou refrakterní k jiným způsobům léčby; jako druhá linie léčby u pacientů bez splenektomie, u kterých je chirurgický zákrok kontraindikován. Léčba trombocytopenie u dospělých pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C (HCV), pokud závažnost trombocytopenie je hlavním faktorem limitujícím použití optimální terapie založené na interferonu.
Výčet balení

0167470POR TBL FLM 14X25MGRp.
0167471POR TBL FLM 28X25MGRp.25 652.35
0167472POR TBL FLM 84(3X28)X25MGRp.
0167473POR TBL FLM 14X50MGRp.
0167474POR TBL FLM 28X50MGRp.51 304.71
0167475POR TBL FLM 84(3X28)X50MGRp.
0194383POR TBL FLM 14X75MGRp.
0194384POR TBL FLM 28X75MGRp.
0194385POR TBL FLM 84(3X28)X75MGRp.