Zdroj: AISLP Výběr léku

DUOCOVER 75 mg/75 mg por. tbl. flm.
DUOCOVER 75 mg/100 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Sanofi-aventis groupe, Paris, Francie.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů, kteří již užívají klopidogrel i kyselinu acetylsalicylovou.
Výčet balení

0167456POR TBL FLM 14Rp.
0167457POR TBL FLM 28Rp.
0167458POR TBL FLM 30X1Rp.
0167459POR TBL FLM 50X1Rp.
0167460POR TBL FLM 84Rp.
0167461POR TBL FLM 90X1Rp.
0167462POR TBL FLM 100X1Rp.
0167463POR TBL FLM 14Rp.
0167464POR TBL FLM 28Rp.
0167465POR TBL FLM 30X1Rp.
0167466POR TBL FLM 50X1Rp.
0167467POR TBL FLM 84Rp.
0167468POR TBL FLM 90X1Rp.
0167469POR TBL FLM 100X1Rp.
0167642POR TBL FLM 30Rp.