Zdroj: AISLP Výběr léku

TEMOMEDAC 5 mg por. cps. dur.
TEMOMEDAC 20 mg por. cps. dur.
TEMOMEDAC 100 mg por. cps. dur.
TEMOMEDAC 140 mg por. cps. dur.
TEMOMEDAC 180 mg por. cps. dur.
TEMOMEDAC 250 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Medac, Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH, Wedel, SRN.

Cytostatikum.

Léčba dospělých pacientů s nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem souběžně s radioterapií a následně jako monoterapie. Léčba dětí od 3 let, dospívajících a dospělých pacientů s maligním gliomem, jako je multiformní glioblastom nebo anaplastický astrocytom, u nichž se po standardní léčbě projevují recidivy nebo progrese.
Výčet balení

0167373POR CPS DUR 5X5MGRp.457.54
0167374POR CPS DUR 20X5MGRp.
0167375POR CPS DUR 5X20MGRp.1 650.40
0167376POR CPS DUR 20X20MGRp.
0167377POR CPS DUR 5X100MGRp.7 238.29
0167378POR CPS DUR 20X100MGRp.
0167379POR CPS DUR 5X140MGRp.14 213.98
0167380POR CPS DUR 20X140MGRp.
0167381POR CPS DUR 5X180MGRp.18 275.12
0167382POR CPS DUR 20X180MGRp.
0167383POR CPS DUR 5X250MGRp.16 936.55
0167384POR CPS DUR 20X250MGRp.