Zdroj: AISLP Výběr léku

ELONVA 100 mikrogramů inj. sol.
ELONVA 150 mikrogramů inj. sol.
injekční roztok

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Gynekologikum, gonadotropin.

Řízená stimulace ovarií (COS), v kombinaci s antagonistou GnRH, k indukci vývoje mnohočetných folikulů v programech asistované reprodukce.

0167371INJ SOL 1X 0.5ML+JEHLARp.4 892.69
0167372INJ SOL 1X 0.5ML+JEHLARp.7 339.04