Zdroj: AISLP Výběr léku

REVATIO 0.8 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Vazodilatans.

Léčba dospělých pacientů s plicní arteriální hypertenzí třídy II a III podle klasifikace WHO, s cílem zlepšit fyzickou zdatnost. Byla prokázána účinnost v léčbě primární plicní hypertenze a plicní hypertenze při onemocnění pojivových tkání. Revatio injekční roztok je určen k léčbě dospělých pacientů s PAH (klinicky i hemodynamicky stabilních), kterým bylo předepsáno Revatio perorálně, ale dočasně jej nemohou užívat.

0167370INJ SOL 1X20MLRp.1 464.06

REVATIO 10 mg/ml por. plv. sus.
prášek pro perorální suspenzi

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Vazodilatans.

Léčba dospělých pacientů s plicní arteriální hypertenzí třídy II a III podle klasifikace WHO, s cílem zlepšit fyzickou zdatnost. Byla prokázána účinnost v léčbě primární plicní hypertenze a plicní hypertenze při onemocnění pojivových tkání. Léčba pediatrických pacientů ve věku 1-17 let s plicní arteriální hypertenzí. Účinnost ve smyslu zlepšení fyzické zdatnosti nebo plicní hemodynamiky byla prokázána u primární plicní hypertenze a plicní hypertenze při vrozené srdeční vadě.

0168993POR PLV SUS 1X3112MLRp.7 351.96

REVATIO 20 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Vazodilatans.

Léčba dospělých pacientů s plicní arteriální hypertenzí třídy II a III podle klasifikace WHO, s cílem zlepšit fyzickou zdatnost. Byla prokázána účinnost v léčbě primární plicní hypertenze a plicní hypertenze při onemocnění pojivových tkání. Léčba pediatrických pacientů ve věku 1-17 let s plicní arteriální hypertenzí. Účinnost ve smyslu zlepšení fyzické zdatnosti nebo plicní hemodynamiky byla prokázána u primární plicní hypertenze a plicní hypertenze při vrozené srdeční vadě.

0025450POR TBL FLM 90X20MGRp.11 815.66