Zdroj: AISLP Výběr léku

ADCIRCA 20 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Vazodilatans.

Léčba plicní arteriální hypertenze třídy II a III dle funkční klasifikace WHO, pro zlepšení zátěžové kapacity. Účinnost byla prokázána u idiopatické PAH i PAH spojené se systémovou vaskulární kolagenózou.

0167354POR TBL FLM 28X20MGRp.
0167355POR TBL FLM 56X20MGRp.