Zdroj: AISLP Výběr léku

MULTAQ 400 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Sanofi-aventis groupe, Paris, Francie.

Antiarytmikum.

Dronedaron je indikován k udržení sinusového rytmu po úspěšné kardioverzi u dospělých klinicky stabilních pacientů s paroxysmální nebo perzistentní fibrilací síní. Vzhledem k bezpečnostnímu profilu smí být přípravek předepsán pouze po zvážení alternativních možností léčby.
Výčet balení

0167349POR TBL FLM 20X400MGRp.
0167350POR TBL FLM 50X400MGRp.
0167351POR TBL FLM 60X400MGRp.2 007.12
0167352POR TBL FLM 100X1X400MGRp.